Popis kandidata za razgovor prvostupnik radne terapije 4. svibnja 2021.

Popis kandidata za razgovor za radno mjesto prvostupnik radne terapije za stjecanje prvog radnog iskustva koji će se održati dana 04. svibnja 2021. godine s početkom u 11:00 sati u u prostorijama Dnevne bolnice Odjela za psihijatriju Opće bolnice Bjelovar, Mihanovićeva 8.

Razgovor 11:00
1. Božica Francić
2. Lana Barešić
3. Anamarija Žarković
4. Iva Hendelja
5. Ivana Vukalović
6. Tia Kalšan
7. Martina Bogović
8. Karmen Cetinić
9. Ema Vrbanec
10. Matea Samaržija
11. Katrin Erceg