Popis kandidata za razgovor med. sestra/med. tehničar 22. travnja 2021.

Popis kandidata za razgovor za radno mjesto medicinska sestra/tehničar koji će se održati dana 22. travnja 2021. godine s početkom u 08:00 sati u prostorijama Jedinice za kvalitetu Opće bolnice Bjelovar, Mihanovićeva 8.

Razgovor 8:00
1. Anamarija Dokuš
2. Anamarija Rožić
3. Anita Oškera
4. Anita Sedlanić
5. Matija Bjelopera
6. Dajana Slobodnjak
7. Danijela Trnski
8. Danijela Vlašić
9. Paulina Djordjević
10. Domagoj Hajtić
11. Gabrijela Horvatek
12. Goran Lang
13. Helena Butorac
14. Hrvoje Šignjar

Razgovor 9:00
1. Ivana Karasman
2. Ivana Smiljanić
3. Ivona Vidak
4. Jelena Vuletić
5. Josip Jurić
6. Josipa Manc
7. Karla Jurčec
8. Maja Grdić
9. Marija Srebrenović
10. Marijana Nemet
11. Marina Crnčić
12. Marina Svoren
13. Matej Vrdoljak

Razgovor 10:30
1. Mateja Renić
2. Mirna Marušić
3. Nikolina Gresl Ljevar
4. Nikolina Jambrović
5. Petra Hasan
6. Petra Maretić
7. Pintar Tina
8. Sara Dajić
9. Tihana Bašić
10. Tihana Kuzmić
11. Tihana Levar
12. Valentina Antolić
13. Weller Ana