Popis kandidata za radno mjesto medicinska sestra/tehničar – na određeno usmeni dio 20.05.2019.

Popis kandidata za radno mjesto – medicinska sestra/na određeno usmeni dio: 20.5.2019.

 

GRUPA 9h
1. Antolić Valentina
2. Babić Valentina
3. Cindrić Marijana
4. Čupić Matea
5. Domitrović Ivana
6. Jeličić Klaudija
7. Kada Petra
8. Karasman Ivana
9. Leko Antonija
10. Marušić Mirna

GRUPA 10h

1. Petrović Bruno
2. Radić Kolić Mateja
3. Sinković Dario
4. Smiljanić Ivana
5. Sokolović Mihaela
6. Šignjar Hrvoje
7. Šotola Davor
8. Tuković Tajana
9. Vlašić Danijela
10. Vuletić Jelena