Popis kandidata za pismeno testiranje za radno mjesto profesor psihologije/magistar psihologije

Popis kandidata za pismeno testiranje za radno mjesto profesor psihologije/magistar psihologije koje će se održati 12. prosinca 2019. godine s u prostorijama Dnevne bolnice Odjela za psihijatriju Opće bolnice Bjelovar, Mihanovićeva 8 u 9 sati.

1. Marina Šarić
2. Danijela Hodalić
3. Helena Tomljenović
4. Mirna Stavinoha
5. Berislav Šporčić
6. Tanja Javorina
7. Marija Jurišić
8. Ema Hrženjak
9. Kristina Kanis Uldrijan