Popis kandidata za pismeno testiranje za radno mjesto medicinska sestra/tehničar

Popis kandidata za pismeno testiranje za radno mjesto medicinska sestra/tehničar

1. Kata Magdić
2. Natalia Rogina
3. Darko Maltar
4. Katarina Nakić
5. Anamarija Rožić
6. Karla Jurčec
7. Ana Lazić
8. Lucija Šaravanja
9. Ana Pintar
10. Mirna Marušić
11. Matea Čupić
12. Gabrijela Horvatek
13. Petra Maretić
14. Matko Zubak
15. Petra Štavalj
16. Tihana Levar
17. Matej Vrdoljak
18. Ivan Pavlović
19. Ivana Tomašević
20. Nikol Weller
21. Mia Dokuš
22. Valentina Žarković
23. Sara Hegediš
24. Tihana Bašić
25. Dijana Mandić