Popis kandidata za pismeno testiranje za radno mjesto farmaceutski tehničar

Popis kandidata za pismeno testiranje za radno mjesto farmaceutski tehničar koje će se održati 28. listopada 2019. godine s u prostorijama Dnevne bolnice Odjela za psihijatriju Opće bolnice Bjelovar, Mihanovićeva 8.

I GRUPA
9:00h

1. Baula Ivana
2. Begić Janja
3. Crljenac Mihaela
4. Đurišević Maja
5. Glavak Petra
6. Lončar Dragana
7. Majdak Mateja

 

II GRUPA

9:45h

8. Maltar Žarko
9. Mihalinec Vuglovečki Monika
10. Pintera Anita
11. Požgaj Ksenija
12. Šimić Ivana
13. Zrilić Ivan