Popis kandidata za intervju radno mjesto medicinska sestra/tehničar na neodređeno

OPĆA BOLNICA BJELOVAR

p.p.38, 43001 Bjelovar/Hrvatska

 

 

Popis kandidata za intervju radno mjesto medicinska sestra/tehničar na neodređeno – 25.3.2019. (ponedjeljak)

 

GRUPA 9h

1. Antolić Valentina
2. Aušperger Vedrana
3. Babić Valentina
4. Dokuš Anamarija
5. Domitrović Ivana
6. Golubović Ines
7. Gresl Ljevar Nikolina
8. Hegediš Sara
9. Husić Sermek Dalia
10. Jeličić Klaudija
11. Jurišić Ivan
12. Kada Petra

GRUPA 10h

1. Kranželić Tajana
2. Latin Lucija
3. Leko Antonija
4. Levar Tihana
5. Lončarić Marina
6. Lučić Matea
7. Manc Josipa
8. Marušić Mirna
9. Nemet Marijana
10. Opačić Svjetlana
11. Paljević Pinkava Mateja
12. Premec Valentina
13. Radić Kolić Mateja

GRUPA 11h

1. Renić Matija
2. Ružičić Ana-Maria
3. Škurdija Marija
4. Šotola Davor
5. Šporčić Lorena
6. Teklić Iva
7. Tićak Mirna
8. Tuković Tajana
9. Valentić Natalija
10. Vlašić Danijela
11. Vrbnjak Dijana
12. Vuletić Jelena
13. Zelić Sandra