Popis kandidata – Referent za EU fondove

Referent za EU fondove, popis kandidata za razgovor: utorak, 17. svibnja 2022. u 12:00 i 13:00 sati u prostorijama Jedinice za kvalitetu OB Bjelovar:

Grupa 1 – 12:00 h

1. Trnski Domagoj
2. Diebalo Kristijan
3. Lacković Draženka
4. Karlovčan Luka
5. Pavlović Ivana

Grupa 2 – 13:00 h

6. Radoš Tea
7. Maras Ivana
8. Banušić Nina
9. Bajsić Neven
10. Žganjer Izidora