Popis kandidata pripravništvo – prvostupnika/ce fizioterapije

Razgovor s kandidatima za prvostupnika/ce fizioterapije u mjeri pripravništvo održat će se u prostorijama Jedinice za kvalitetu OB Bjelovar (3. kat) dana 12. srpnja 2022. godine od 8:00 do 12:00 sati po grupama.

Popis kandidata – prvostupnik/ca fizioterapije
Grupa 1 – 8:00
1. Andričević Ivona
2. Anđelić Petar
3. Arbanas Tea Ivana
4. Bajramović Majda
5. Bedeković Ivana
6. Beganović Melisa

Grupa 2 – 8:30
1. Begić Valentina
2. Berend Filip
3. Božiček Marija
4. Buljan Antonia
5. Čretni Petra
6. Ćurić Renato

Grupa 3 – 9:00
1. Ferenčaba Laura
2. Ferenčević Luka
3. Fridl Luka
4. Gašpar Viktorija
5. Gavrić Helena
6. Goreta Marko

Grupa 4 – 9:30
1. Hodžić Irma
2. Hrešć Sabina
3. Ivančić Luka
4. Ivčević Jan
5. Jurković Dora
6. Katinić Miroslav

Grupa 5 – 10:30
1. Keser Mislav
2. Kolarek Ivan
3. Kostadinović Klaudija
4. Kostibol Robert
5. Krolo Antonio
6. Kuzmić Dejna

Grupa 6 – 11:00
1. Leljak Lea
2. Lukčić Mihaela
3. Marđetko Katarina
4. Marenić Elena
5. Martić Martina
6. Mihalić Petra

Grupa 7 – 11:30
1. Mirović Paula
2. Nemec Josipa
3. Novak Domagoj
4. Pali Marijeta
5. Paulić Ana
6. Pavlović Bruno

Grupa 8 – 12:00
1. Pranjić Blaž
2. Sabolić Nikola
3. Škrivanek Božica
4. Tekić Luka
5. Temaj Fjolla
6. Troha Tijana
7. Tukara Terezija
8. Vidaković Lucija
9. Višak Doroteja
10. Žužić Kristina