Popis kandidata, obavijesti i upute o testiranju kandidata – više vrsta poslova

Obavijesti i upute o testiranju za radno mjesto Primalja (Preuzmi PDF)

Obavijesti i upute o testiranju za radno mjesto Zdravstveno-laboratorijski tehničar (Preuzmi PDF)

Obavijesti i upute o testiranju za radno mjesto Med. sestra-tehničar (Preuzmi PDF)

 

Popis kandidata – Primalja 12.10.2021
1. Haraminec Josipa
2. Pregiban Dijana

 

Popis kandidata – Zdravstveno-laboratorijski tehničar 13.10.2021
1. Bakrač Žiža Natalija
2. Brinovšek Maja
3. Jakić Barbara
4. Makar Martina
5. Šanteković Monika

 

Popis kandidata – Med. sestra-tehničar 12.10.2021
1. Bašić Tihana
2. Bezuk Lucija
3. Bjelopera Matija
4. Dajić Sara
5. Gresl Ljevar Nikolina
6. Gvojić Milica
7. Hasan Petra
8. Hegediš Sara
9. Heller Petra
10. Herman Ivana
11. Horvatek Gabrijela
12. Jambrović Nikolina
13. Jurčec Karla
14. Jurjević Mirna
15. Lang Goran
16. Majetić Anita
17. Malčić Tena
18. Maltar Dijana
19. Maretić Petra
20. Marušić Mirna
21. Megerle Nikolina
22. Neralić Ivana
23. Odorčić Kristijan
24. Pintar Tina
25. Plečić Tatijana
26. Pokas Marija
27. Pokec Ivan
28. Rasinec Marija
29. Renić Mateja
30. Rihtarić Martina
31. Sedlanić Anita
32. Seni Katarina
33. Slijepčević Valerija
34. Smiljanić Ivana
35. Srebrenović Marija
36. Svoren Marina
37. Šignjar Žaklina
38. Šimik Denis
39. Škurdija Marija
40. Špehar Marija
41. Šukić Marta
42. Valpotić Đurđica
43. Vitko Ivona
44. Weller Ana
45. Zalabak Valentina