Popis kandidata koji ispunjavaju uvjete za pisano testiranje za radno mjesto fizioterapeuta

Popis kandidata koji ispunjavaju uvjete za pisano testiranje za radno mjesto fizioterapeuta:

1.Josipa Hudja
2. Mirna Mužar
3.Ivan Vinković
4.Nikolina Peršin
5.Mateo Kunić
6.Antonia Kovačević
7.Ema Karanović
8.Antonia Katić