Popis kandidata/kinja za razgovor spremačica

Kandidati/kinje za razgovor za radno mjesto spremačica dana 5. srpnja 2019. godine u prostorijama Dnevne bolnice Odjela za psihijatriju Opće bolnice Bjelovar, Mihanovićeva 8.

9:00h
1. Bačić Zora
2. Borovec Ana
3. Cikoja Ivana
4. Drenovac Uranela
5. Fejer Mirjana
6. Jurković Đurđica
7. Koruc Ivana
8. Kovačić Ankica
9. Paljan Lidija
10. Petrović Ivanka

10:00h

11. Prskalo Jela
12. Ratkovac Josipa
13. Sarić Maja
14. Šimunović Ružica
15. Tomić Romana
16. Uić Daliborka
17. Vajdić Suzana
18. Vinković Dragica
19. Vresk Valentina