Poništenje natječaja

OPĆA BOLNICA BJELOVAR

p.p. 38, 43 001 Bjelovar / Hrvatska

RAVNATELJSTVO

Klasa: 112-01/21-02/01
Ur. broj : 2103-72-01-21-05
Bjelovar, 10. ožujka 2021. godine

Na temelju članka 21. Statuta Opće bolnice Bjelovar, ravnatelj donosi

 

ODLUKU
O PONIŠTENJU NATJEČAJA

 

objavljenog u Narodnim novinama, na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Internet stranici i oglasnoj ploči Opće bolnice Bjelovar, dana 20. siječnja 2021. godine, za slijedeća radna mjesta
1. električar – elektroničar, 1 izvršitelj, na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od tri (3) mjeseca,
2. domar – kućni majstor, 1 izvršitelj, na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od tri (3) mjeseca i
3. energetičar, 1 izvršitelj, na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od tri (3) mjeseca.

 

 

  Ravnatelj:

prim. Ali Allouch, dr.med.