Poništenje natječaja – za radno mjesto spremačica

OPĆA BOLNICA BJELOVAR

p.p. 38, 43 001 Bjelovar / Hrvatska

RAVNATELJSTVO

Klasa: 112-01/21-02/01
Ur. broj : 2103-72-01-21-04
Bjelovar, 10. ožujka 2021. godine

Na temelju članka 21. Statuta Opće bolnice Bjelovar, ravnatelj donosi

 

ODLUKU
O PONIŠTENJU NATJEČAJA

 

objavljenog u Narodnim novinama, na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Internet stranici i oglasnoj ploči Opće bolnice Bjelovar, dana 15. siječnja 2021. godine, za radno mjesto spremačica, na određeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od dva (2) mjeseca, 5 izvršitelja.

 

 

  Ravnatelj:

prim. Ali Allouch, dr.med.