Poništenje natječaja – za radno mjesto prvostupnik/ca sestrinstva (m/ž – 6 izvršitelja)

OPĆA BOLNICA BJELOVAR

p.p. 38, 43 001 Bjelovar / Hrvatska

RAVNATELJSTVO

Klasa: 112-01/20-02/01
Ur. broj : 2103-72-01-20-06
Bjelovar, 05. veljače 2020. godine

Na temelju članka 21. Statuta Opće bolnice Bjelovar, ravnatelj donosi

 

ODLUKU
O PONIŠTENJU NATJEČAJA

 

objavljenog u Narodnim novinama, na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Internet stranici i oglasnoj ploči Opće bolnice Bjelovar, dana 22. siječnja 2020. godine, za radno mjesto prvostupnik/ca sestrinstva (m/ž), VŠS, na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od tri (3) mjeseca, 6 izvršitelja.

 

 

  Ravnatelj:

Ali Allouch, dr.med.