Odluka za mjesto zdravstveno-laboratorijski tehničar

Klasa: 021-01/18-01/03
Broj: 2103-72-01-18-29/2
Bjelovar, 5. lipnja 2019. godine

Na osnovu članka 21. Statuta Opće bolnice Bjelovar i Prijedloga Povjerenstva za provedbu natječaja za radno mjesto zdravstveno-laboratorijski tehničar (SSS) po programu pripravništvo, donosim slijedeću

O  D  L  U  K  U

Za radno mjesto zdravstveno-laboratorijski tehničar (SSS) po programu pripravništvo, izabiru se slijedeći kandidati:

1. Kenjerić Ivona
2. Haraminec Đurđica.

S izabranim kandidatima sklopit će se Ugovor o međusobnim pravima i obvezama po dobivanju Obavijesti o pozitivnoj ocjeni zahtjeva od HZZ-a.

Ravnatelj:

Ali Allouch, dr. med.