Odluka o odabiru kandidata za radno mjesto zdravstveno-laboratorijski tehničar – pripravništvo

OPĆA BOLNICA BJELOVAR
Klasa: 119-04/22-01/02
Ur. broj: 2103-72-01-22-15
U Bjelovaru, 20. rujna 2022. godine

 

Na osnovu članka 21. Statuta Opće bolnice Bjelovar i Prijedloga Povjerenstva za provedbu natječaja za stjecanje prvog radnog iskustva /pripravništva/ na određeno vrijeme – zdravstveno-laboratorijski tehničar, 1 (jedan) izvršitelj, m/ž, donosim slijedeću

ODLUKU

Za radno mjesto zdravstveno-laboratorijski tehničar (SSS) po programu za stjecanje prvog radnog iskustva /pripravništva/, izabire se slijedeća kandidat/kinja:

1. Pavličić Klara.

S izabranom kandidatom/kinjom sklopit će se Ugovor o međusobnim pravima i obvezama po dobivanju Obavijesti o pozitivnoj ocjeni zahtjeva od HZZ-a.

Ravnateljica:

Sanela Grbaš Bratković, dr.med.