Odluka o odabiru kandidata za radno mjesto zdravstveno-laboratorijski tehničar – Martina Makar

OPĆA BOLNICA BJELOVAR
p.p. 38, 43 001 Bjelovar / Hrvatska

Klasa: 112-01/21-02/17
Ur. broj: 2103-72-01-21-07
Bjelovar, 27. listopada 2021. godine

Na temelju članka 21. Statuta Opće bolnice Bjelovar, donosim slijedeću

ODLUKU

 

Nakon provedenog natječajnog postupka po natječaju objavljenom u „Narodnim novinama„ br. 102/2021 od 22. rujna 2021. godine, na poslove radnog mjesta zdravstveno-laboratorijski tehničar izabire se kandidatkinja:

1. Martina Makar

S izabranom kandidatkinjom zaključiti će se Ugovor o radu na određeno vrijeme uz probni rad od tri mjeseca.

v.d. Ravnateljica:

Ivanka Fehir-Radanović, dr.med.

Dostaviti:
1. Imenovana,
2. Oglasna ploča i www.obbj.hr
3. Odjel upravnih i kadrovskih poslova,
4. a/a