Odluka o odabiru kandidata za radno mjesto zdravstveno-laboratorijski tehničar

OPĆA BOLNICA “Dr.Anđelko Višić” BJELOVAR

p.p. 38, 43 001 Bjelovar / Hrvatska

Klasa: 119-04/23-01/02
Ur. broj: 2103-72-04-02/03-23-17
Bjelovar, 31. svibnja 2023. godine

Na temelju članka 21. Statuta Opće bolnice„ Dr. Anđelko Višić „ Bjelovar donosim slijedeću

ODLUKU

o izboru kandidata

Nakon provedenog natječajnog postupka po natječaju objavljenom na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, na oglasnoj ploči i web stranici Opće bolnice Bjelovar dana 4. svibnja 2023. godine, na poslove radnog mjesta zdravstveno-laboratorijski tehničar izabire se slijedeći kandidat:
1. Vanja Andraši.
S izabranim kandidatima zaključiti će se Ugovor o radu na neodređeno vrijeme uz probni rad od dva mjeseca.

Ravnateljica:

Sanela Grbaš Bratković, dr.med.

Dostaviti:
1. Oglasna ploča i www.obbj.hr
2. Ravnateljstvo,
3. Odjel upravnih i kadrovskih poslova,
4. a/a