Odluka o odabiru kandidata za radno mjesto voditelj Odjela tehničkih i uslužnih poslova i zaštitu na radu – Dalibor Adžam

OPĆA BOLNICA BJELOVAR
p.p. 38, 43 001 Bjelovar / Hrvatska

Klasa: 112-01/21-02/07
Ur. broj: 2103-72-01-21-34
Bjelovar, 12. srpnja 2021. godine

Na temelju članka 21. Statuta Opće bolnice Bjelovar, donosim slijedeću

ODLUKU

 

Dalibor Adžam izabire se za radno mjesto voditelja Odjela tehničkih i uslužnih poslova i zaštitu na radu.
S izabranim kandidatom zaključiti će se Ugovor o radu na određeno vrijeme uz probni rad od šest mjeseca.

Ravnatelj:

prim. Ali Allouch, dr.med.

Dostaviti:
1. Imenovani,
2. Opći odjel,
3. a/a