Odluka o odabiru kandidata za radno mjesto stručnjaka zaštite na radu II stupnja – Ksenija Bulić

OPĆA BOLNICA BJELOVAR
p.p. 38, 43 001 Bjelovar / Hrvatska

Klasa: 112-01/21-02/14
Ur. broj: 2103-72-01-21-10
Bjelovar, 28. rujna 2021. godine

Na temelju članka 21. Statuta Opće bolnice Bjelovar, donosim slijedeću

ODLUKU

 

Ksenija Bulić izabire se za radno mjesto stručnjaka zaštite na radu II stupnja.

 

S izabranom kandidatkinjom zaključiti će se Ugovor o radu na neodređeno vrijeme uz probni rad od šest mjeseci.

v.d. Ravnateljica:

Ivanka Fehir-Radanović, dr.med.

Dostaviti:
1. Imenovana,
2. Opći odjel,
3. a/a