Odluka o odabiru kandidata za radno mjesto specijalist opće kirurgije – Božo Lončar

OPĆA BOLNICA BJELOVAR
p.p. 38, 43 001 Bjelovar / Hrvatska

Klasa: 053-02/19-02/16
Ur. broj: 2103-72-01-19-02
Bjelovar, 25. siječnja 2019. godine

 

Na temelju članka 21. Statuta Opće bolnice Bjelovar, donosim slijedeću

ODLUKU

 

Dr. sc. Božo Lončar, dr.med. izabire se za radno mjesto specijalist opće kirurgije.
S imenovanim kandidatom sklopit će se Ugovor o međusobnim pravima i obvezama.

Ravnatelj:

Ali Allouch, dr.med.

Dostaviti:
1. Dr. sc. Božo Lončar, dr.med.,
2. Ravnateljstvo,
3. Odjel upravnih i kadrovskih poslova,
4. a/a