Odluka o odabiru kandidata za radno mjesto specijalist hitne medicine – Martina Zadravec

OPĆA BOLNICA BJELOVAR
p.p. 38, 43 001 Bjelovar / Hrvatska

Klasa: 112-01/21-02/08
Ur. broj: 2103-72-01-21-02
Bjelovar, 26. travnja 2021. godine

 

Na temelju članka 21. Statuta Opće bolnice Bjelovar, donosim slijedeću

ODLUKU

 

Martina Zadravec, dr.med., izabire se za radno mjesto specijalist hitne medicine.
S imenovanim kandidatom sklopit će se Ugovor o međusobnim pravima i obvezama.

Ravnatelj:

prim. Ali Allouch, dr.med.

Dostaviti:
1. Martina Zadravec, dr.med.
2. Oglasna ploča i www.obbj.hr
3. Odjel upravnih i kadrovskih poslova,
4. a/a