Odluka o odabiru kandidata za radno mjesto specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine – Prim.Nevenka Kolarić, dr.med.

OPĆA BOLNICA BJELOVAR
p.p. 38, 43 001 Bjelovar / Hrvatska

Klasa: 119-04/20-01/02
Ur. broj: 2103-72-01-20-15/3
Bjelovar, 25. lipnja 2020. godine

 

Na temelju članka 21. Statuta Opće bolnice Bjelovar, donosim slijedeću

ODLUKU

 

Prim. Nevenka Kolarić, dr.med. izabire se za radno mjesto specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine.
S imenovanom kandidatkinjom sklopit će se Ugovor o međusobnim pravima i obvezama.

Ravnatelj:

Ali Allouch, dr.med.

Dostaviti:
1. Prim. Nevenka Kolarić, dr.med.
2. Ravnateljstvo,
3. Odjel upravnih i kadrovskih poslova,
4. a/a