Odluka o odabiru kandidata za radno mjesto prvostupnik radiološke tehnologije/prvostupnik medicinske radiologije/inženjer medicinske radiologije

OPĆA BOLNICA BJELOVAR
p.p. 38, 43 001 Bjelovar / Hrvatska

Klasa: 112-01/18-02/01
Ur. broj : 2103-72-05-01-01/01-18-40
Bjelovar, 19. rujna 2018. godine

 

Na temelju članka 21. Statuta Opće bolnice Bjelovar, donosim slijedeću

ODLUKU

o izboru kandidata

 

Nakon provedenog natječajnog postupka po natječaju obajvljenom u “Narodnim novinana” br. 64/18 od 18.srpnja 2018. godine, na poslove radnog mjesta prvostupnik radiološke tehnologije/prvostupnik medicinske radiologije/inženjer medicinske radiologije (m/ž) izabiru se kandidati:

1. KRISTINA BRKOVIĆ

2. ANDREJ BUNDALO

3. VALENTINA HENDAK

S izabranim kandidatima zaključit će se Ugovor o radu na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od šest mjeseci.

Ravnatelj:

Ali Allouch, dr.med.

Dostaviti:
1. Oglasna ploča i www.obbj.hr,
2. Ravnateljstvo,
3. Odjel upravnih i kadrovskih poslova,
4. a/a