Odluka o odabiru kandidata za radno mjesto prvostupnik medicinsko-laboratorijske dijagnostike – Matija Javurek

OPĆA BOLNICA BJELOVAR
p.p. 38, 43 001 Bjelovar / Hrvatska

Klasa: 112-01/20-02/15
Ur. broj: 2103-72-01-20-03
Bjelovar, 13. studeni 2020. godine

 

Na temelju članka 21. Statuta Opće bolnice Bjelovar, donosim slijedeću

ODLUKU

 

Matija Javurek izabire se za radno mjesto prvostupnik medicinsko-laboratorijske dijagnostike.
S imenovanim kandidatom sklopit će se Ugovor o međusobnim pravima i obvezama.

Ravnatelj:

prim. Ali Allouch, dr.med.

Dostaviti:
1. Imenovani
2. Oglasna ploča i www.obbj.hr
3. Odjel upravnih i kadrovskih poslova,
4. a/a