Odluka o odabiru kandidata za radno mjesto primalja

OPĆA BOLNICA BJELOVAR
p.p. 38, 43 001 Bjelovar / Hrvatska

Klasa: 112-01/20-02/17
Ur. broj: 2103-72-01-20-09
Bjelovar, 16. studeni 2020. godine

 

Na temelju članka 21. Statuta Opće bolnice Bjelovar, donosim slijedeću

ODLUKU

 

o izboru kandidata

Nakon provedenog natječajnog postupka po natječaju objavljenom u Narodnim novinama br 118/2020 od 28.listopada 2020. godine, na poslove rednog mjesta primalja izabiru se kadidati:

  1. Anamarija Krznarić
  2. Nataša Radojčić
  3. Ivana Debeljak

S izabranim kandidatima zaključit će se Ugovor o radu na neodređeno vrijeme uz probni rad od šest mjeseci.

Ravnatelj:

prim. Ali Allouch, dr.med.

Dostaviti:
1. Imenovani
2.Oglasna ploča i www.obbj.hr
3. Odjel upravnih i kadrovskih poslova,
4. a/a