Odluka o odabiru kandidata za radno mjesto njegovatelj

OPĆA BOLNICA BJELOVAR
p.p. 38, 43 001 Bjelovar / Hrvatska

Klasa: 112-01/22-02/07
Ur. broj: 2103-72-01-22-35
Bjelovar, 28. travnja 2022. godine

Na temelju članka 21. Statuta Opće bolnice Bjelovar, donosim slijedeću

ODLUKU

o izboru kandidata

Nakon provedenog natječajnog postupka po natječaju objavljenom u „Narodnim novinama„ br. 41/2022 od 1. travnja 2022. godine, na poslove radnog mjesta njegovatelj izabiru se kandidati:

1. Snježana Antolić
2. Ivana Iveković
3. Sanela Martinčić
4. Jelena Spevan

S izabranim kandidatima zaključiti će se Ugovor o radu na neodređeno vrijeme uz probni rad od dva mjeseca.

v.d. Ravnateljica:

Sanela Grbaš Bratković, dr.med.

Dostaviti:
1. Oglasna ploča i www.obbj.hr
2. Ravnateljstvo,
3. Odjel upravnih i kadrovskih poslova,
4. a/a