Odluka o odabiru kandidata za radno mjesto magistar medicinske biokemije – Ivona Kuktić

OPĆA BOLNICA BJELOVAR
p.p. 38, 43 001 Bjelovar / Hrvatska

Klasa: 119-04/20-01/02
Ur. broj: 2103-72-01-20-15
Bjelovar, 15. srpnja 2020. godine

 

Na temelju članka 21. Statuta Opće bolnice Bjelovar, donosim slijedeću

ODLUKU

 

Ivona Kuktić izabire se za radno mjesto magistar medicinske biokemije.
S imenovanom kandidatkinjom sklopit će se Ugovor o međusobnim pravima i obvezama.

Ravnatelj:

prim. Ali Allouch, dr.med.

Dostaviti:
1. Ivona Kuktić
2. Odjel upravnih i kadrovskih poslova,
3. a/a