Odluka o odabiru kandidata za radno mjesto liječnik spec. ginekologije i opstetricije

OPĆA BOLNICA “Dr.Anđelko Višić” BJELOVAR

p.p. 38, 43 001 Bjelovar / Hrvatska

Klasa: 119-04/23-01/02
Ur. broj: 2103-72-01-23-05
Bjelovar, 14. ožujka 2023. godine

Na temelju članka 21. Statuta Opće bolnice Bjelovar donosim slijedeću

ODLUKU

o izboru kandidata

Nakon provedenog natječajnog postupka po natječaju objavljenom na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, na oglasnoj ploči i web stranici Opće bolnice Bjelovar dana 17. veljače 2023. godine, na poslove radnog mjesta spec. ginekologije i opstetricije izabire se:

  1. Nina Ivošević Gustović, dr. med.

S izabranom kandidatkinjom zaključiti će se Ugovor o radu na neodređeno vrijeme uz probni rad od šest mjeseci.

Ravnateljica:

Sanela Grbaš Bratković, dr.med.

Dostaviti:
1. Imenovana,
2. Oglasna ploča i www.obbj.hr
3. Odjel upravnih i kadrovskih poslova,
4. a/a