Odluka o odabiru kandidata za radno mjesto administrator

OPĆA BOLNICA BJELOVAR
p.p. 38, 43 001 Bjelovar / Hrvatska

Klasa: 119-04/22-02/02
Ur. broj: 2103-72-01-22-05
Bjelovar, 23. ožujka 2022. godine

Na temelju članka 21. Statuta Opće bolnice Bjelovar, donosim slijedeću

ODLUKU

o izboru kandidata

Nakon provedenog natječajnog postupka po natječaju objavljenom u “Narodnim novinama” br. 19/2022 od 11.veljače 2022, na poslove radnog mjesta administrator izabiru se kandidati:

  1. Sara Starčević
  2. Tomislav Toncer
  3. Alica Vranić

S izabranim kandidatima zaključiti će se Ugovor o radu na neodređeno vrijeme uz probni rad od dva mjeseca.

v.d. Ravnateljica:

Sanela Grbaš Bratković, dr.med.

Dostaviti:
1. Oglasna ploča i www.obbj.hr
2. Ravnateljstvo
3. Odjel upravnih i kadrovskih poslova
4. a/a