Natječaj za izbor kandidata (m/ž) za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa (SOR) – 2

OPĆA  BOLNICA BJELOVAR
p.p.  38, 43 001  BJELOVAR/HRVATSKA

 NATJEČAJ

za izbor kandidata (m/ž) za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa (SOR)

 1. MAG.  EKONOMIJE  –  2  (dva)  izvršitelja
 2. MAG. PSIHOLOGIJE  – 2  (dva)  izvršitelja
 3. PRVOSTUPNIK JAVNE  UPRAVE  –  1  (jedan)  izvršitelj
 4. PRVOSTUPNIK  SESTRINSTVA  – 24 (dvadeset i četiri)  izvršitelja
 5. PRVOSTUPNIK  PRIMALJSTVA  –  1  (iedan)  izvršitelj
 6. PRVOSTUPNIK RADNE TERAPIJE  –  2  (dva)  izvršitelja
 7. PRVOSTUPNIK RADIOLOŠKE TEHNOLOGIJE  –  2  (dva)  izvršitelja
 8. PRVOSTUPNIK  FIZIOTERAPIJE  – 2  (dva)  izvršitelja
 9. PRVOSTUPNIK MED.-LAB- DIJAGNOSTIKE  –  2  (dva)  izvršitelja

Rok  za podnošenje  zamolbi  na natječaj  je  osam  dana od dana objave:

04.12.2014.

Zamolbe  s  dokumentima:

 • preslikom domovnice
 • preslikom  završne  svjedodžbe
 • potvrdu  o  duljini  trajanja studija  te  prosjek ocjena
 • potvrda  o  evidenciji  u  HZMO-u

 

dostaviti na adresu

Opća  bolnica  Bjelovar
p.p.  38, 43001 Bjelovar
sa  naznakom  “Natječaj  SOR”

Odluka  o  izboru pripravnika  javno  će  se  objaviti  na  oglasnoj  ploči  i  na  Internet stranici
Opće bolnice Bjelovar,  najkasnije  u  roku od  15  dana  od  dana  završetka natječaja.

 

 

 

Sanacijski upravitelj:
Zoran Seleš, mag. oec.