Natječaj za izbor kandidata (m/ž) za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa (SOR) – 4 vrste poslova

OPĆA BOLNICA BJELOVAR

p.p. 38, 43 001 Bjelovar / Hrvatska

NATJEČAJ

za izbor kandidata (m/ž) za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa (SOR)

1. MAGISTAR EKONOMIJE – 2 (dva) izvršitelja
2. ADMINISTRATOR (PRVOSTUPNIK JAVNE UPRAVE – 2 (dva) izvršitelja
3. ADMINISTRATOR (PRVOSTUPNIK EKONOMIJE) – 2 (dva) izvršitelja
4. PRVOSTUPNIK INŽENJER INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJA – 1 (jedan) izvršitelj

Rok za podnošenje zamolbi na natječaj je osam dana od dana objave: 19.9.2018.

Zamolbe s dokumentima:

  • preslikom domovnice
  • preslikom završne svjedodžbe (diplome)
  • potvrda o evidenciji u HZMO-upreslikom domovnice

dostaviti na adresu:
Opća bolnica Bjelovar
p.p. 38, 43001 Bjelovar
sa naznakom “Natječaj SOR”

Zamolbu je potrebno vlastoručno potpisati.
Priloženu natječajnu dokumentaciju ne vraćamo.
Nepotpune i nepravodobne zamolbe neće se razmatrati niti će podnositelji nepotpunih zamolbi biti pozivani na dopunu zamolbe, te neće biti pisano obaviješteni.
Povjerenstvo za provedbu natječaja imenuje ravnatelj.
Opća bolnica Bjelovar pridržava pravo poništiti natječaj u bilo kojem trenutku, u cijelosti ili djelomično, bez navođenja razloga za isti.
Opća bolnica Bjelovar obrađuje dostavljene podatke pristupnika u skladu s odredbama pozitivnih propisa koji uređuju zaštitu osobnih podataka. Dostavljeni podaci obrađivati će se u svrhu provođenja natječaja radi zasnivanja radnog odnosa i u druge se svrhe neće koristiti.
Obavijest o izabranim kandidatima javno će biti objavljena na oglasnoj ploči i internetskoj stranici Opće bolnice Bjelovar-www.obbj.hr.
Dan objave obavijesti o rezultatima natječaja na web-stranici Opće bolnice Bjelovar smatra se danom dostave obavijesti kandidatima, te o rezultatima natječaja kandidati neće biti pisano obaviješteni.

 

 

 

Ravnatelj:
Ali Allouch, dr. med.