Natječaj za izbor kandidata (m/ž) za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa (SOR) – 2 vrste poslova

OPĆA BOLNICA BJELOVAR

p.p. 38, 43 001 Bjelovar / Hrvatska

NATJEČAJ

za izbor kandidata (m/ž) za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa (SOR)

  1. MEDICINSKA SESTRA/MEDICINSKI TEHNIČAR – 33 (trideset tri) izvršitelja
  2. ZDRAVSTVENO – LABORATORIJSKI TEHNIČAR – 5 (pet) izvršitelja

Rok za podnošenje zamolbi na natječaj je osam dana od dana objave: 28.3.2018.

Zamolbe s dokumentima:

  • preslikom domovnice
  • preslikom završne svjedodžbe
  • potvrda o evidenciji u HZMO-u

dostaviti na adresu:
Opća bolnica Bjelovar
p.p. 38, 43001 Bjelovar
sa naznakom “Natječaj SOR”

Odluka o izboru pripravnika javno će se objaviti na oglasnoj ploči i na Internet stranici Opće bolnice Bjelovar.
Zamolbu je potrebno vlastoručno potpisati.
Priloženu natječajnu dokumentaciju ne vraćamo.
Nepotpune i nepravodobne zamolbe neće se razmatrati niti će podnositelji nepotpunih zamolbi biti pozivani na dopunu zamolbe, te neće biti pisano obaviješteni.
Povjerenstvo za provedbu natječaja imenuje ravnatelj.
Opća bolnica Bjelovar pridržava pravo poništiti natječaj u bilo kojem trenutku, u cijelosti ili djelomično, bez navođenja razloga za isti.

Obavijest o izabranim kandidatima javno će biti objavljena na oglasnoj ploči i internetskoj stranici Opće bolnice Bjelovar-www.obbj.hr.
Dan objave obavijesti o rezultatima natječaja na web-stranici Opće bolnice Bjelovar smatra se danom dostave obavijesti kandidatima, te o rezultatima natječaja kandidati neće biti pisano obaviješteni.

 

 

Ravnatelj:
Ali Allouch, dr. med.