Djelomično poništenje natječaja – za specijalizaciju iz dermatovenerologije (m/ž – 1 izvršitelj)

OPĆA BOLNICA BJELOVAR

p.p. 38, 43 001 Bjelovar / Hrvatska

RAVNATELJSTVO

Klasa: 112-01/19-02/01
Ur. broj : 2103-72-01-19-63
Bjelovar, 06. prosinca 2019. godine

Na temelju članka 21. Statuta Opće bolnice Bjelovar, ravnatelj donosi

 

ODLUKU
O DJELOMIČNOM PONIŠTENJU NATJEČAJA

 

objavljenog u Narodnim novinama, na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Internet stranici i oglasnoj ploči Opće bolnice Bjelovar, dana 06. studenog 2019. godine.
Poništava se natječaj u dijelu koji se odnosi na izbor kandidata ( m/ž ) za specijalizaciju iz dermatovenerologije – 1 ( jedan ) izvršitelj.

 

 

  Ravnatelj:

Ali Allouch, dr.med.