Djelomično poništenje natječaja – profesor psihologije/magistar psihologije (m/ž-1 izvršitelj)

OPĆA BOLNICA BJELOVAR

p.p. 38, 43 001 Bjelovar / Hrvatska

RAVNATELJSTVO

Klasa: 112-01/18-02/01
Ur. broj : 2103-72-01-18-41
Bjelovar, 28. rujna 2018. godine

Na temelju članka 21. Statuta Opće bolnice Bjelovar,  ravnatelj donosi

 

ODLUKU
O DJELOMIČNOM PONIŠTENJU NATJEČAJA

 

objavljenog u Narodnim novinama, na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Internet stranici i oglasnoj ploči Opće bolnice Bjelovar, dana 18. srpnja 2018. godine, u dijelu koji se odnosi na radno mjesto:

1. profesor psihologije/magistar psihologije (m/ž), VSS, na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od šest ( 6 ) mjeseci, 1 izvršitelj.

 

  Ravnatelj:

Ali Allouch, dr.med.