Djelomično poništenje natječaja – pralja (m/ž)

OPĆA BOLNICA BJELOVAR

p.p. 38, 43 001 Bjelovar / Hrvatska

RAVNATELJSTVO

Klasa: 112-01/19-02/01
Ur. broj : 2103-72-01-19-39
Bjelovar, 24. srpnja 2019. godine

Na temelju članka 21. Statuta Opće bolnice Bjelovar, ravnatelj donosi

 

ODLUKU
O DJELOMIČNOM PONIŠTENJU NATJEČAJA

 

objavljenog u Narodnim novinama br. 40/18, na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Internet stranici i oglasnoj ploči Opće bolnice Bjelovar, dana 02. svibnja 2018. godine, za radno mjesto pralja (m/ž), na određeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od dva ( 2 ) mjeseca, 2 izvršitelja.

 

 

  Ravnatelj:

Ali Allouch, dr.med.