Djelomično poništenje natječaja – Izbor kandidata za specijalizaciju

OPĆA BOLNICA BJELOVAR

p.p. 38, 43 001 Bjelovar / Hrvatska

RAVNATELJSTVO

Klasa: 112-01/19-02/01
Ur. broj : 2103-72-01-19-15
Bjelovar, 22. ožujka 2019. godine

Na temelju članka 21. Statuta Opće bolnice Bjelovar,  ravnatelj donosi

 

ODLUKU
O DJELOMIČNOM PONIŠTENJU NATJEČAJA

 

objavljenog u Narodnim novinama, na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Internet stranici i oglasnoj ploči Opće bolnice Bjelovar, dana 27. veljače 2019. godine.
Poništava se natječaj u dijelu koji se odnosi na izbor kandidata ( m/ž ) za specijalizaciju iz dječje i adolescentne psihijatrije – 1 ( jedan ) izvršitelj.

 

 

  Ravnatelj:

Ali Allouch, dr.med.