Preuređenje Djelatnosti opće kirurgije

Tijekom prošle i tekuće godine pronađena su odgovarajuća financijska sredstva te se pristupilo preuređivanju sanitarnih čvorova za bolesnike u prostorijama kirurgije te traume, kao i preuređenje kuninja uz nabavku novog namještaja.
Također su nabavljena nova hidraulična kolica za prijevoz bolesnika u operacijskim salama, a također i kolica za transport bolesnika do istih.