Poziv na sastanak – tehničke konzultacije za nabavu digitalnog RTG aparata- C-luk (12.02.2015)

Klasa: UP/1-406-09/14-03/06
Ur.broJ: 2103-72-04-01/01-15‐03
Bjelovar,  10.02.2015.

 

Poštovani,

Pozivamo Vas na sastanak koji će se održati dana 12.02.2015.g. s početkom u 13:00 h u Općoj bolnici Bjelovar, Mihanovićeva 8, 43000 Bjelovar, zgrada Uprave, soba broj 20.

Tema sastanka je izrada tehničke specifikacije koja ćebiti dio dokumentacije za nadmetanje u otvorenom postupku javne nabave digitalnog RTG aparata- C-luk za primjenu u traumatologiji, kao i za vaskularne aplikacije, planirane vrijednosti 800.000.00 hrk.

Molimo Vašu pisanu potvrdu dolaska na sastanak do 12.02.2015. u 11:00 h na broj fax-a 043/279-245  ili na e-mail: martina.pavlic@obbj.hr

 

S poštovanjem,

Sanacijski upravitelj:

Zoran Seleš, mag. oec.

Preuzmite skenirani poziv: Poziv na sastanak – tehničke konzultacije za nabavu digitalnog RTG aparata- C-luk

Dostaviti:
1. www.obbj.hr
2. SHIMADZU d.o.o., Zavrtnica 17, 10000 Zagreb
3. SIEMENS d.d., Heinzelova 70a, 10000 Zagreb
4. MEDICOM d.o.o., Hondlova 2/2,10000 Zagreb
5. ICEBERG INTERNATIONAL TRADING d.o.o., Horvatovac 90, 10000 Zagreb