POTREBA ZA LIJEČNICIMA SPECIJALISTIMA

OPĆA BOLNICA BJELOVAR

OBJAVLJUJE STALNU POTREBU ZA LIJEČNICIMA SPECIJALISTIMA IZ

GINEKOLOGIJE OPSTETRICIJE!

 

OPĆA BOLNICA BJELOVAR

OBJAVLJUJE STALNU POTREBU ZA LIJEČNICIMA SPECIJALISTIMA IZ

NEUROLOGIJE!

MOGUĆNOST SLUŽBENOG STANA

kontakt telefoni
043/279-247
043/279-275