U Općoj bolnici Bjelovar imenovan koordinator za rijetke bolesti – Marina Šimunović, dr. med. specijalist neurologije

U Općoj bolnici Bjelovar imenovana je Marina Šimunović, dr. med. specijalist neurologije kao koordinator za rijetke bolesti, koja će oboljelima i njihovim obiteljima pružati pomoć pri snalaženju i liječenju.

Kontakt podaci:

Marina Šimunović, dr. med. specijalist neurologije

e-mail: preksavecmarina@gmail.com