Obavijest – Centralni upis pacijenata

Poštovani  korisnici,

obzirom da  je  u tijeku korištenje godišnjih odmora djelatnica koje obavljaju poslove centralnog upisa  pacijenata  za dijagnostiku i specijalističko-konzilijarnu obradu, molimo Vas da naručivanje telefonom vršite u vremenskom periodu od 07 do 08 sati i od 13 do 15 sati.

Napominjemo da se i dalje možete naručiti osobnim dolaskom, te putem telefaxa, na način da pošaljete presliku uputnice doktora  primarne zdravstvene zaštite ili presliku nalaza doktora specijaliste s indiciranom zdravstvenom  uslugom, te elektronskom poštom (e-mail) kada  je potrebno u privitku dostaviti skeniranu uputnicu doktora primarne zdravstvene zaštite odnosno skenirani nalaz doktora specijaliste s indiciranom zdravstvenom uslugom.

 

Tel:  043-279-171

Fax: 043-279-101

e-mail: narucivanje@obbj.hr

S poštovanjem,

 

Sanacijski upravitelj:
Prim. dr. sc. Stjepan Grabovac, dr. med.

Prilog – skenirani dokument “Obavijest – Centralni upis – OBBJ”