Odjel dermatovenerologije

v. d. odgovorna osoba za dermatovenerologiju

Ileana Tomić-Kirin, dr.med.spec.dermatovenerolog
tel: 043-279-256

Liječnici

Vesna Bubanj dr.med.spec.dermatovenerolog
tel: 043-279-138

Sestre

Jasminka Hađasija
Cmilja Kilić

tel: 043-279-138

Radno vrijeme ambulante je od 7 – 15 h svakodnevno osim vikendom i blagdanima kad je organizirana pripravnost.

Onkološka ambulanta radi PETKOM od 8 h.

Upis pacijenata za preglede vrši se svakodnevno putem telefona ili osobno. Zbog malog broja kreveta prijem pacijenata u bolnicu ide preko liste čekanja.

U ambulanti za kožne i spolne bolesti osim pregleda vrši se mikološka dijagnostika, krioterapija, kozmetološka obrada, elektrokoagulacija, proba torne ekscizije i obrade rana.

Odjel za kožne i spolne bolesti Opće bolnice Bjelovar osnovan je 1920. g. kao jedan od prvih odjela u bjelovarskoj bolnici pod vodstvom dr. Bele Milhofera, a djelovao je do 1960. g. kad je prvi put zatvoren. Do 1979. g. u sklopu bolnice djeluje Dispanzer za kožne i spolne bolesti kojeg vodi dr. Mate Šupe.

Izgradnjom Nove bolnice 1979.g. dobiva se adekvatan prostor u kojem se ponovno otvara Odjel za kožne i spolne bolesti sa 20 kreveta. Uz dr. M. Šupea, kao šefa odjela radi i dr. Barica Babić-Pavlović. Odlaskom dr. M. Šupea i dr. Babić-Pavlović u mirovinu 1993. g. šef odjela postaje dr. Vesna Bubanj.

Do 2002. g. kada se ukida odjel u djelatnosti za kožne i spolne bolesti uz dr. V. Bubanj rade i dr. I. Tomić-Kirin i dr. K. Šebetić. Ukidanjem odjela ostaje ambulanta za polikliničko konzilijarnu zaštitu, te četiri kreveta pri odjelu za interne bolesti. Do 2004. g. djelatnost su napustile dr. K. Šebetić i dr. V. Bubanj. Trenutačno kao voditelj djelatnosti i jedini specijalist dermatovenerolog radi dr. I. Tomić-Kirin.