Odjel za psihijatriju

voditeljica Odjela

prim. mr. sc. Elvira Koić, dr. med., spec. psihijatar, subspec. socijalne psihijatrije

glavni tehničar Odjela

Igor Malešević, bacc. sest.

Podustrojstvene jedinice

U Odjelu za psihijatriju ne organiziraju se  podustrojstvene jedinice.

U Odjelu za psihijatriju se obavlja zdravstvena bolnička djelatnost psihijatrije, te pružaju dijagnostičko-terapijski postupci zdravstvene zaštite izvanbolničkih bolesnika uz dnevni boravak bolesnika u bolnici, kao i specijalističko-konzilijarna djelatnost:

  • psihijatrije
  • psihoterapija
  • dječja i adolescentna
  • biologijska psihijatrija
  • alkoholizam i druge ovisnosti
  • socijalna psihijatrija
  • psihodijagnostika