Odjel za pedijatriju

Voditeljica Odjela / glavna sestra Odjela

Voditeljica Odjela

Ivanka Fehir-Radanović, dr. med. spec. ped., subspecijalist pedijatrijske kardiologije

glavna sestra Odjela

Marijana Nemet, bacc. sest.

Podustrojstvene jedinice

U Odjelu za pedijatriju ne organiziraju se podustrojstvene jedinice.

U Odjelu pedijatrije se obavlja zdravstvena bolnička djelatnost pedijatrije te pružaju dijagnostičko-terapijski postupci zdravstvene zaštite izvanbolničkih bolesnika uz dnevni boravak bolesnika u bolnici, kao i specijalističko-konzilijarna djelatnost:

 • pedijatrije
 • pedijatrijske neurologije
 • pedijatrijske nefrologije
 • pedijatrijske kardiologije
 • pedijatrijske pulmologije
 • pedijatrijske endokrinologije, dijabetesa i bolesti metabolizma
 • pedijatrijske gastroenterologije
 • pedijatrijski ultrazvuk
 • pedijatrijske alergologije i kliničke imunologije
 • neonatologije
 • psiholog
 • logoped

HITNA AMBULANTA
Radi 24 h i prima svu djecu do 1 godine starosti bez uputnice u dežurnoj službi , te svu ostalu djecu upućenu od liječnika primarne zdravstvene zaštite.
tel: 043-279-147

NEUROPEDIJATRIJSKA AMBULANTA
Jadranka Sekelj Fureš, dr. med. spec. ped., subspecijalist pedijatrijske neurologije

Obavljaju se neurološki pregledi, standardna EEG snimanja i snimanja nakon neprospavane noći, UZV mozga, pregledi djece s neurorazvojnim poremećajima uz mogućnost rehabilitacije takve djece metodom po Bobathu pod nadzorom fizijatra i posebno educiranog fizioterapeuta.

PULMOLOŠKO – ALERGOLOŠKA AMBULANTA
Dubravka Višić, dr. med. spec. ped.
Maja Bosanac, dr. med. spec. ped., na subspecijalizaciji iz  pedijatrijske pulmologije

Uz uobičajene preglede provodi se alergološko testiranje prick metodom na inhalacijske i nutritivne alergene, mjerenje plućne funkcije – spirometrija, a od terapijskih postupaka inhalacije lijekovima i sustavna imuno terapija – hiposenzibilizacija.
Alergološko testiranje vrši se utorkom i četvrtkom.

GASTROENTEROLOŠKA AMBULANTA
Božidar Čohar, dr. med. spec. ped., subspecijalist pedijatrijske gastroenterologije

Osim uobičajenih pregleda obavljaju se endoskopske pretrage želuca i dvanaesnika s biopsijom.

KARDIOLOŠKA AMBULANTA
Ivanka Fehir-Radanović, dr. med. spec. ped., subspecijalist pedijatrijske kardiologije

Obavljaju se pregledi pacijenata uz EKG snimanje, UZV srca  te kod veće djece ergometrija i holter.

NEFROLOŠKA AMBULANTA
Vlasta Vrbovčan, dr. med. specijalist pedijatar
Obrada bolesti mokraćnog sustava te rješavanje problematike vezane uz noćno mokrenje.

ENDOKRINOLOŠKA AMBULANTA
Ivanka Fehir-Radanović, dr. med. spec. ped
Obavljaju se pregledi i upućivanja na pretrage potrebne za dijagnosticiranje endokrinoloških bolesti. Ambulanti je pridruženo Savjetovalište za dijabetes, a prate se i djeca smanjena rasta i prekomjerne tjelesne težine.

AMBULANTA ZA PSIHODIJAGNOSTIKU
Nikolina Rosandić, prof. psiholog
Psihodijagnostika pretškolske,  školske djece i mladeži psihoterapija djece i mladeži te savjetovanje roditelja.
Radno vrijeme :
ponedjeljak- petak  od 7 do 15h

LOGOPEDSKA AMBULANTA
Marko Opačić, mag. logoped.
Obavlja se dijagnostika i terapija govornih, jezičnih i komunikacijskih poremećaja djece i mladeži do 18. godine života, a pacijenti se mogu naručiti na tel: 043-279-322.
Radno vrijeme:
ponedjeljak-petak 7-15h

NAČIN UPISA ZA PREGLEDE I DIJAGNOSITKU
Hitni bolesnici primaju se odmah, a ostali prema rasporedu rada specijalističkih ambulanti.

POSJETE
Posjete su dozvoljene svakim danom od 11 do 18 h

PRITUŽBE
Pritužbe se rješavaju  razgovorom s rukovoditeljem ili glavnom sestrom odjela, a mogu se upisati u knjigu žalbi i dojmova.

Djelatnost za dječje bolesti nalazi se na drugom katu “nove bolnice” i obuhvaća stacionarnu i polikliničko-konzilijarnu djelatnost u kojoj je zaposleno šest liječnika specijalista pedijatrije i jedan liječnik na specijalizaciji iz pedijatrije, psiholog, logoped, jedna viša i sedamnaest srednjih medicinskih sestara, jedan administrator i pomoćno osoblje.

U stacionarnom dijelu godišnje se liječi 1000-1200 pacijenata s prosječnim trajanjem liječenja od 4 do 8 dana. Na raspolaganju je 20 postelja smještenih u 10 bolesničkih soba te posebno uređen prostor za igru i dnevni boravak djece.

Polikliničko-konzilijarni dio se sastoji od 10 polikliničkih ordinacija, ambulante za psihodijagnostiku i ambulante za logopedsku dijagnostiku i terapiju. Godišnje se u polikliničko-konzilijarnoj djelatnosti učini više od 5000 pregleda.

Majkama dojiljama dojenčadi mlađe od 6 mjeseci omogućen je boravak uz bolesno dijete na teret HZZO-a.

Uz odgovarajuću novčanu naknadu omogućen je i boravak majki uz bolesno dijete mlađe od 3 godine, ako na odjelu ima slobodnih postelja.

Liječnici

Božidar Čohar, dr.med. specijalist pedijatar, subspecijalist pedijatrijske gastroenterologije

Ivanka Fehir-Radanović, dr.med. specijalist pedijatar, subspecijalist pedijatrijske kardiologije

Vlasta Vrbovčan, dr.med. specijalist pedijatar

Jadranka Sekelj-Fureš, dr.med. specijalist pedijatar, subspecijalist pedijatrijske neurologije

Maja Bosanac, dr.med. specijalist pedijatar, na subspecijalizaciji iz pedijatrijske pulmologije

Draženka Kranjčec, dr.med., na specijalizaciji iz pedijatrije

Nikolina Rosandić prof. psiholog

Marko Opačić, mag. logoped.

Telefonski brojevi

043-279-150 (voditeljica)

043-279-297 (glavna sestra)

043-279-151 (liječnici tel #1)

043-279-148 (liječnici tel #2)

043-279-294 (psiholog)

043-279-322 (logoped)

Sustavna skrb o djeci i mladeži u Bjelovaru datira od 1925. g. kad je osnovana Školska poliklinika , a naredne godine Dispanzer sa savjetovalištem za dojenčad. Dječji odjel osnovan je 1956. g. (dr. Voljet Ćuk), a činile su ga dvije sobe unutar Internog odjela. Godine 1961. premješta se u tada novoizgrađene prostorije i time je započet intenzivan razvoj pedijatrije te općenito zdravstvene zaštite dojenčadi i djece na ovom području. Nakon izgradnje nove bolničke zgrade 1979. g. Dječji odjel premješta se u tada moderno opremljen prostor gdje se nalazi i danas.

Od 1999. godine odjel je uključen u akciju za osmijeh djeteta u bolnici, a već više godina i u akciju za promicanje dojenja.

27.9.2006. g. povodom pedesete obljetnice osnivanja Dječjeg odjela održan je stručni sastanak u organizaciji Hrvatskog liječničkog zbora podružnice Bjelovar, uz sudjelovanje eminentnih profesora pedijatrije sa zagrebačkih klinika i naših liječnika specijalista.