Djelatnosti:
 
 
 
     
Opća bolnica Bjelovar
  
  
 
 
 
   
HRVATSKA KOMORA MEDICINSKIH SESTARA | HRVATSKA LIJEČNIČKA KOMORA | HRVATSKA UDRUGA MEDICINSKIH SESTARA | HRVATSKI LIJEČNIČKI SINDIKAT | SAMOSTALNI SINDIKAT
 
Show as multiple pages

HRVATSKA KOMORA MEDICINSKIH SESTARA
PODRUŽNICA BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE

Sjedište podružnice:

Djelatnost za ginekologiju
Antuna Mihanovića  8
Opća bolnica Bjelovar

Predsjednik:

Mario Gazić, bacc.mt.
Djelatnost za interne bolesti OB Bjelovar

Dopredsjednik:

Želimir Bertić, dipl.med.techn.

Tajnik:

Kristina Pokos, bacc.ms.
Djelatnost za urološke bolesti OB Bjelovar

tel: 043-279-307

web:  www.hkms.hr


Hrvatska liječnička komora (HLK) osnovana je 1923. g., ukinuta 1945. , a ponovno osnovana 27.6.1995. i registrirana u Trgovačkom sudu u Zagrebu 11.9.1996. g.  Članstvo u HLK obavezno je za sve liječnike koji rade u neposrednoj zdravstvenoj zaštiti. Prava i obveze članova te ustrojstvo HLK–e proizlaze i temelje se na Statutu HLK–e.

Adresa sjedišta HLK–e:

HLK, Šubićeva 9, 10000 Zagreb
tel: 01-465-5611, 01-465-7806, fax: 01-465-5465
web: www.hlk.hr 

Članovi povjerenstva su:
Gordana Knežević Miličić,dr med, spec obiteljske medicine- predsjednica
Jasna Slovaček-Cesarec,dr med , spec obiteljske medicine-zamjenica predsjednice
Gordana Kesić-Valpotić,dr med, spec anesteziologije-član
Alen Šelović,dr med, spec ginekologije-lan
Josip Lovrić. dr med, spec kirurgije- član

Adresa ureda Povjerenstva:

Mohorovičića bb, 43000 Bjelovar
Telefon.: 043 246 360
E-mail: hlk-bj-pov@bj.htnet.hr

Kontakt osoba :
predsjednica,Gordana Knežević Miličić
e-mail: knezevicmilicic@gmail.com
mob: 091 457 00 26


HRVATSKA UDRUGA MEDICINSKIH SESTARA – PODRUŽNICA BJELOVAR

Prvo udruženje medicinskih sestara Hrvatske započinje krajem 20-ih godina prošlog stoljeća. Hrvatska udruga medicinskih sestara (HUMS), osnovana je 1992. kao pravni slijednik Društva medicinskih sestara koje je djelovalo dugi niz godina u okviru Saveznog društva sestara bivše države.
HUMS je izradio Etički kodeks medicinskih sestara 1995., a njime je definirana svrha i djelokrug rada profesionalnog sestrinstva.
Redovni članovi HUMS-a mogu biti medicinske sestre i medicinski tehničari državljani Republike Hrvatske u zemlji i inozemstvu. Članstvo u HUMS – u je dobrovoljno.

Ciljevi HUMS-a su:

  • oblikovanje i definiranje pojma medicinska sestra kao naziva za zvanje i pojma sestrinstva kao naziva za djelatnost
  • zastupanje stručnih interesa medicinskih sestara RH u zemlji i izvan nje
  • koordinacija između djelatnosti sestrinstva i problema školovanja, trajnog usavršavanja i specijalizacija unutar sestrinske profesije
  • suradnja s nadležnim tijelima državne uprave oko provođenja djelokruga rada sestara, određivanje kompetencija i odgovornosti

U Bjelovaru je 1956. godine formirano  Društvo diplomiranih medicinskih sestara Hrvatske – podružnica Bjelovar. Činilo ju je šest medicinskih sestara. Tijekom ovih gotovo 60 godina postojanja, medicinske sestre Bjelovara su svoj rad u njezi bolesnika, kasnije i zdravstvenoj njezi povezivale sa članstvom u Društvu, danas u Udruzi. Broj članova HUMS-a godinama raste, tako da je do Domovinskog rata broj članova bio preko 200. Za Domovinskog rata mnogi članovi naše podružnice raspoređeni su u jedinicama HV-a i MUP-a RH diljem ratišta Hrvatske. HUMS, podružnica Bjelovar, tih godina isto tako nalazi snage i svoje djelovanje usmjerava prije svega u pomoć kolegama na ratištu, no još više mnogobrojnim ranjenicima koji su stizali s terena. I danas ponovno HUMS broji više od 200 članova.

Udruga nastavlja sa edukacijom sestrinskog kadra. Nastoji se što više medicinskih sestara i tehničara poslati na školovanje na studij sestrinstva, kako bi povećane i aktualne potrebe pacijenata za pravilnom zdravstvenom njegom bile provedene na zadovoljstvo naših korisnika, osiguranika. Edukacija medicinskih sestara i tehničara sve više postaje jedan od prioriteta današnjeg zdravstva.

HUMS Bjelovar od 2012. godine dobiva novo vodstvo, spremno da aktivnim radom brojčano ojača članstvo u svojim redovima. Organizirana su dva predavanja za medicinske sestre i tehničare, u bjelovarskom Domu kulture, koja su ispunila svoj cilj. Uz dobru organizaciju i zanimljiva te aktualna predavanja, broj je članova HUMS-a ponovno sve veći.

Tijekom 2014. godine planira se više predavanja za medicinske sestre u Bjelovaru, te pomoć pri eventualnom slanju članstva na edukacije u drugim zdravstvenim ustanovama RH. Nastojat će se još više unaprijediti suradnja sa ostalim strukama u zdravstvu, socijalnoj skrbi i Medicinskom školom Bjelovar.


Hrvatski liječnički sindikat (HLS) je strukovna samostalna, dragovoljna sindikalna udruga koja osigurava, unapređuje i štiti interese i prava hrvatskih liječnika s temelja rada i iz rada. Osnovana je 28.9.1990. g. , organizirana u 120 podružnica, a djeluje na cjelokupnom području Republike Hrvatske.

Članom HLS–a postaje se potpisom pristupnice u svojoj podružnici. Prava i obveze člana proizlaze iz Statuta HLS–a. Upisom u HLS član se obvezuje na redovitu uplatu članarine u iznosu 1% netto plaće. Od tog iznosa 60% ostaje na računu podružnice koja s njim raspolaže potpuno samostalno, a 40% članarine uplačuje se na zajednički račun udruge. S tim dijelom novčanih sredstava upravlja Glavni odbor HLS–a.

Adresa sjedište HLS –a:

HLS, Šubićeva 9, 10000 Zagreb
tel/fax: 01-465-5610
e-mail: hls-go@zg.htnet.hr 
web: www.hls.hr 

U podružnici HLS – a Bjelovar djeluju dva sindikalna povjerenika:

Tibor Toth, dr. med. spec. ginekolog
Nada Vranko-Nagy, dr. med. spec. anesteziolog

Adresa ureda Podružnice:

Opća bolnica Bjelovar
Mihanovićeva 8
43000 Bjelovar

Osoba za vezu i kontakt:

Nada Vranko Nagy
043/279-133


SAMOSTALNI SINDIKAT ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI RH
OPĆA BOLNICA BJELOVAR
Mihanovićeva 8

Sindikalni povjerenik:

Miroslav Pranjić
tel: 043-279-300

Sindikat broji 540 članova.

 
     
Ispis  
Podržani preglednici :
Internet Explorer Firefox Opera Netscape
Powered by UltimaSite   •   Autorska prava © 2014 Opća bolnica Bjelovar